Tekster i særklasse

Vi løser opgaver på alle sprog

TRANSSKRIBERING

Arbejdet med at transskribere kan være en omstændig proces, der kræver høj koncentration og et godt sprogøre, når der skal transskriberes tale fra lydfiler.

Transskriberingsprocessen kan inddeles i 3 faser:

  • Transskribering – råtekst skrives ind i et worddokument
  • Efterbehandling/teksteditering – råteksten omskrives til et mere flydende sprog
  • Korrekturlæsning af den endelige tekst.

Text Perfect transskriberer på alle sprog.

Ingen opgaver er for store – og ingen for små.

Ordet fleksibilitet er ikke bare til pynt hos Text Perfect – er deadline lige om hjørnet, så send en mail eller ring – og vi finder en løsning!

Text Perfect koordinerer gerne større opgaver: fra udkast til tekst – til færdigtrykt materiale.

Udsnit af referencer: Statsministeriet, Folketinget, Voldgiftsretten.